Det är dags att blicka framåt!

2020 var året då vi lärde oss att arbeta hemifrån och mötas digitalt. Vi har upptäckt fördelarna men också insett nackdelarna. Läs vad Magnus Ericsson, vd på Nova Park och Steningevik spår om framtidens möten:

– I en tid då världen förändras snabbt behöver företag utveckla sina strategier och vägval. Det är en process som kräver möten. En konferens på en anläggning där deltagarna kan känna sig trygga och säkra är en investering i framtiden.
Det finns ett uppdämt behov av fysiska möten. På individnivå behöver vi ses för att känna motivation och inspiration. På ledningsnivå är möten nödvändiga för att värna företagskulturer och visioner, säger han.

Samtidigt är kraven på säkerhet högsta prioritet för företagen.
Här har vi på både Nova Park och Steningevik en unik möjlighet att kunna möta både behovet och oron. Vi har alltid legat i framkant vad gäller säkerhet. Nova Park var det första hotellet i Sverige som blev säkerhetscertifierat enligt Safehotels Alliance. Steningevik kom strax efter. Idag har bägge den högsta säkerhetsklassificeringen.

-Hos oss sitter säkerhetstänket i ryggraden vilket är en fördel i dessa tider. Vi behöver inte börja från början för att Coronasäkra konferenserna, säger Magnus Ericsson.

Ett exempel är att gäster och personal haft tillgång till individuell handsprit sedan 2012. Även om ingen kunde ana hur hårt ett virus skulle komma att slå till har en medvetenheten omkring smittorisker alltid funnits. Tack vare bra säkerhetsrutiner och hög kvalitet har det inte varit svårt att anpassa sig efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Nova Parks stora lokaler och luftiga allmänna ytor är en tillgång. I dem kan grupper ses och med lätthet hålla tvåmetersregeln. På Steningevik finns möjlighet att hyra ett eget hus där en avdelning kan rå sig själv utan att träffa andra. Bägge anläggningarna har sedan tidigare förstått vikten av och satsat stora pengar i bra ventilation.

-Framförallt kan vi som renodlad konferensanläggning ha koll på vilka gäster som ska komma till oss och stämma av att de är friska. Våra inbyggda säkerhetsrutiner som normalt handlar om IT- och kunskapsskydd hjälper oss nu.

 

Magnus Ericsson

VD

Nova Park & Steningevik