VILKA KRAV FINNS FÖR ATT EN KONFERENS SKA VARA AVDRAGSGILL?

Vilka krav finns för att en konferens ska vara avdragsgill?

Vad räknas som en konferens och vad räknas som en nöjesresa? Gör det skillnad skattemässigt? Finns det olika regler för nytta och nöje? Vi på Nova Park hjälper dig att reda ut de vanligaste frågetecknen!

Regler, krav och förutsättningar för att slippa förmånsbeskattning

En konferensresa kan bli helt skattefri för deltagarna, det vill säga dina medarbetare. Men det ställer en del krav på konferensens upplägg och planering. Grundförutsättningen för att en konferens ska bli skattefri är att tiden huvudsakligen används till just ”konferens” – jobb, utveckling, möten och andra arbetsrelaterade ändamål.
En konferens där avkoppling, aktiviteter och nöje tar för stor plats räknas tyvärr inte som en konferens eller studieresa, och kan då behöva förmånsbeskattas.

Skatteverket redovisar 3 stycken kriterier som måste uppfyllas för att konferens ska kunna vara skattefri för deltagarna:

  • Minst 6 timmar varje dag måste utgöras av ”matnyttigt”, jobbrelaterat arbete.
  • Om resan sträcker sig över en vecka ska den effektiva arbetstiden uppgå till minst 30 timmar, jämnt fördelat över veckan.
  • Resan eller konferensen ska vara till nytta för företaget, och ekonomiskt motiverad.

Vad bör man tänka på inför konferensen?

Förutom att uppfylla Skatteverkets ovan nämnda krav, så finns en del saker som du som arbetsgivare eller planeringsansvarig kan tänka på. Se till att konferensen ni anordnar har ett tydligt och nedskrivet schema för hur tiden är upplagd. Inte bara för dina medarbetares skull – det är också ett väldigt bra underlag att visa upp ifall det blir oklart skattemässigt om en resa eller konferens huvudsakliga syfte är arbete eller nöje. Självklart är det förutsatt att tidsschemat också har följts, så det kan också vara en bra idé att dokumentera med foton och anteckningar under konferensen.

En konferens är alltså, enligt Skatteverket, inte avdragsgill om den utgörs av för stor andel nöje och avkoppling. Du bör också kunna motivera på vilket sätt den är till nytta för din organisation eller företag. Detsamma gäller om konferensen exempelvis hålls på ett populärt turistmål, vilket då måste vara motiverat.

Nova Park är ett tryggt, professionellt och motiverat val av anläggning till din konferens. Här får du perfekta förutsättningar för möten och arbete, samtidigt som du kan fylla resterande tid med roliga aktiviteter med dina anställda.

Besök oss på sociala medier

DU HITTAR OSS HÄR

Boka konferens Kontakta oss