HÅLLBARHETSARBETE

Green Key

Miljömärkning specifikt för hotell

Ett mer hållbart samhälle

Green Key är en ledande internationell miljömärkning för anläggningar i turistbranschen med fler än 2900 miljömärkta anläggningar i 57 länder världen över. Green Key stöds av World Tourism Organization (WTO) och United Nations Environment Programme (UNEP).

Läs mer om green key på:

www.greenkey.se

www.greenkey.global 

Hur fungerar det?

En logi- eller konferensanläggning miljömärkt med Green Key arbetar aktivt för att minimera sin miljöpåverkan, exempelvis genom tydliga miljöåtgärder som minskad energi- och vattenförbrukningen, förnybar el, källsortering och återvinning och inköp av miljömärkta rengöringsmedel. Vidare ställs krav på ökande andel ekologiska, rättvisemärkta och/eller lokalproducerade livsmedel årligen. Anläggningen ska också regelbundet utbilda och informera sin personal rörande miljö- och hållbarhetsfrågor och det pågående arbetet med Green Key. Därutöver ska anläggningarna arbeta med socialt ansvarstagande samt kommunikation och samverkan med gäster och andra intressenter. Det finns både obligatoriska Green Key-kriterier som alltid ska vara uppfyllda, samt så kallade poängkriterier. Kriterierna är anpassade efter logi- och konferensverksamheter och är uppbyggda så att ständig förbättring nås genom att fler och fler av poängkriterierna ska uppfyllas varje år. Kriterierna är främst utformade för att minska hotellets direkta miljöpåverkan men även för att informera och uppmuntra gäster till att uppmärksamma anläggningens åtgärder och ambitioner. Genom information ska anläggningen sträva efter att involvera även gästerna till att minska anläggningens miljöbelastning. På samma sätt är kriterierna utformade för att eftersträva att dialog om produktval eller produktutveckling påbörjas med anläggningens leverantörer och andra intressenter. Även personalen ska vara delaktiga i miljöarbetet.

Green Key i Sverige

Green Key har funnits i Sverige sedan år 2000, då den drevs regionalt i Hälsingland. 2003 tog Stiftelsen Håll Sverige Rent över ansvaret och märkningen blev nationell. Sedan 2016 sköter Green Key Sverige driften av Green Key genom ett samarbete med Håll Sverige Rent och FEE (Foundation for Environmental Education). Håll Sverige Rent sitter i Green Keys svenska styrgrupp och jury där även Visita, SCR Svensk Camping, Svenska Turistföreningen samt Sveriges Ekokommuner finns representerade. Här kan du se alla Green Key-märkta anläggningar i Sverige.

Miljömål:

På Nova Park arbetar vi kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan.

Vi har bland annat klimatkompenserat vårt Co2 avtryck under 2022.

Våra målsättningar för 2022 var att minska vår energiförbrukning, vattenförbrukning samt minska utsläppen av växthusgaser.

Då året till en början fortfarande präglades av pandemin och än färre gäster än vanligt samt att resten av året blev rekordmycket gäster blir utfallet svårt att utvärdera korrekt. Vi har dock under året minskat vår elförbrukning med 10% samt vår vattenförbrukning med 33%.

För 2023 är målsättningen att vi ska fortsätta minska el-, energi- och vattenförbrukning samt minska utsläppen av växthusgaser.

FÖR EN MER HÅLLBAR VÄRLD.

Klimatkompensera din konferens!

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Klimatfinansiering i certifierade projekt är en av de bästa tillgängliga lösningarna för att nå de globala klimatmålen. Gå från tanke till handling i ert klimatarbete idag!

Via klimatkompensera.se kan du enkelt räkna ut klimatpåverkan för din konferens och eller resor och klimatkompensera delar eller hela din konferens.

Klimatkompensationen är Gold Standard och sker via förnybar solenergi i Nirosha Solar-projektet i Indien.

Besök oss på sociala medier

DU HITTAR OSS HÄR

Boka konferens Kontakta oss